Tjenester


VÅRE TJENESTER


Royal Distribusjon AS, er en veldrevet bedrift med 25 ansatte medarbeidere. Vi har lang og bred erfaring innen transport og varedistribusjon. Våre biler henter og leverer innen kort tid i hele Norge. På destinasjoner utenfor vårt nedlagsfelt har vi opparbeidet et godt og effektivt samarbeid med en rekke underleverandører.

MATVAREDISTRIBUSJON

Vi har et bredt rutenett for temperaturregulert matvare-distribusjon med ruter lokalt, regionalt og øst-vest.

Våre termobiler har 2-3 soner og har fra 6 til 33 palleplasser.

Alle biler fra 6 palleplasser og oppover har løftelem.

Vi kjører fast for større matleverandører.


NÅR DET VIRKELIG HASTER


Har vi kapasitet til å hente og levere innen kort tid- i hele Norge.

På destinasjoner utenfor vårt nedslagsfelt har vi opparbeidet oss et godt og effektivt samarbeid med en rekke underleverandører

STYKK- OG  PARTIGODS.


Stykk- og partigods bilene har sideåpning, noe som gjør at vi kan losse på siden, ved behov. Alle våre biler har også løftelem.

Mange av våre biler er ADR- klassifiserte og kan kjøre farlig gods.

 
 
 

SEND OSS EN FORESPØRSEL

Copyright @ All Rights Reserved Royal Distribusjon as

Org. nr. 982 767 032

Epost:  post@royal-distribusjon.no