TjenesterRoyal Distribusjon AS

er en veldrevet bedrift med ca 30 faste ansatte medarbeidere og flere innleiesjåfører.

Vi har lang og bred erfaring innen transport og varedistribusjon.

Våre biler henter og leverer innen kort tid i hele Norge.

På destinasjoner utenfor vårt nedlagsfelt har vi opparbeidet et godt og effektivt samarbeid med en rekke underleverandører.

Stykk- og partigods


Stykk- og partigodsbilene har sideåpning, noe som gjør at vi kan losse på siden ved behov.


Alle våre biler har også løftelem.


Mange av våre biler er ADR- klassifiserte og kan kjøre farlig gods.

Når det virkelig haster


Vi har kapasitet til å hente og levere innen kort tid i hele Norge.


På destinasjoner utenfor vårt nedslagsfelt har vi opparbeidet oss et godt og effektivt samarbeid med en rekke underleverandører

Matvaredistribusjon


Vi har et bredt rutenett for temperaturregulert matvare-distribusjon med ruter lokalt, regionalt og øst-vest.


Våre termobiler har 2-3 soner og har fra

6 til 33 palleplasser.

Alle biler fra 6 palleplasser og oppover har løftelem.


Vi kjører fast for større matleverandører.